Himlen tillhör de taklösa

Himlen tillhör de taklösa är en bok som handlar om mina upplevelser med vännerna från skyarna och dimensionerna och hur de har gett mig ett liv som inte liknar många andras. 

Jag citerar nedan direkt från bokens förord.

"Ofta har jag känt mig ensam med mina oförklarliga upplevelser. Mitt mänskliga sammanhang har ofta lämnat mig utanför men med dessa vänner så har jag alltid rest mig på nio och fortsatt mitt liv med ett hjärta fyllt med ödmjukhet och tacksamhet.

Hela mitt liv har jag längtat efter och sökt kärleken och de kärleksfulla sammanhangen. Men många är de gånger då jag har misslyckats och mitt hjärta har frusit till is. Min längtan har både stelnat och krackelerat.

Vid flertalet av dessa tillfällen har mina vänner från himlen lösgjort sig ur skuggorna och kommit till min undsättning. Ibland i form av rent fysiska fenomen som jag har kunnat se som en bekräftelse på deras närvaro. Andra gånger har de sänt sin kärlek genom att transparent bryta slöjan mellan våra världar och endast låtit mig ana deras närhet. Tilliten har då fått prövas men samtidigt utvecklas".


Den här boken har levt inom mig i över femtio år och den har skrivits sida för sida genom mina levdnadsdagar. Upplevelserna hade sina numrerade sidor redan när jag kom till den här världen. De var ämnade att ske.

I den drömska timman mellan dröm och vaka är gränsen tunn mellan världarna. Där vilar jag i rofyllt mörker. Där vaggas jag av famnar från andra dimensioner. Hemligheter från glömda tider viskas rakt in i mitt hjärta. Mitt hjärtas blomma öppnar sina kronblad och jag tar djupt berörd emot. Jag betalar för gåvorna i valörerna kärlek och tacksamhet.

Att berätta utan rädsla för att förlora mitt anseende är något jag kan leva med. Att inte dela med mig av det som öppnar och berör andras hjärtan är numera omöjligt.


Läsare tycker till om boken

"Genom ett episodiskt berättande får man ta del av berättarjagets personliga upplevelser av andra dimensioner. Bilderna som tillkommer skapar en fin helhet."


"Texten är en insiktsfull skildring av en kvinnas andliga utveckling."